Sopimusehdot

Tämä on sopimus Paljuparonin [TT Vision Oy ] ja vuokralleantajan välillä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Tällä sopimuksella vuokralleantajan ilmoittaman vuokrauskohteen ennakkovälitysoikeus on Paljuparonilla.

Vuokrakohteen varaukset:

Vuokralleantajan on varmistettava aina ensin varaustilanne Paljuparonin sivuston ajanvarauskalenterista ennen kuin hän vahvistaa varauksen omalle asiakkaalleen.

Vuokralleantajan on ilmoitettava aina kaikki omat varaukset Paljuparonin ajanvarauskalenteriin. Vuokralleantajan oma varaus (asiakas tai oma käyttö) on pätevä vasta, kun varaus on tehty Paljuparonin reaaliaikaiseen varausjärjestelmäämme.

Päällekkäisvarauksissa Paljuparonin sivuston kautta tehty varaus on etusijalla. Samat säännöt koskevat myös omaa käyttöä. Varaustilanteen voi selvittää netissä kirjautumalla Paljuparonin verkkosivustolle tietokoneella tai puhelimella. Paljuparoni ei vastaa eikä huolehdi korvausten tai kustannusten maksamisesta asiakkaille vaan vuokralleantaja on aina hyvitys-/korvausvastuussa kaikista mahdollisista vuokraukseen liittyvistä kustannuksista.

Varaustilanteesta ilmoittaminen:

Paljuparonin verkkosivuston kautta tehdyistä varauksista ilmoitetaan aina automaattisesti asiakkaalle sekä vuokralleantajille, heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Vuokralleantaja ilmoittaa asiakkaalle aina kirjallisesti esim. sähköpostilla sovituista muutoksista tai peruutuksista. Vuokralleantaja vastaa täysin asiakassuhteen hoitamisesta.

Mitä vuokrahintaan sisältyy:

Varausehtojen mukaan vuokraan sisältyy kohteen vapaa käyttöoikeus sovitussa kohteessa ellei muuta ole mainittu. Kohteen, kuten mobilepaljun siirroista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Asiakkaan varattua kohteen, lähettää Paljuparoni asiakkaille varausvahvistuksen ja muut tarvittavat tiedot varauksen yhteydessä. Tarkemmat asiakkaan ja vuokranantajan välillä sovitut vuokrausehdot löytyvät kohdasta VUOKRAEHDOT.

Vuokrahintojen ja kustannusten maksaminen:

Paljuparoni ei peri asiakkailta varauksista tai muista lisäpalveluista vuokraa tai korvauksia vaan asiakas maksaa sovitun vuokrahinnan tai kustannukset suoraan vuokranantajalle.

Varausajat:

Varaukset alkavat varauspäivänä kello 12.00 ja päättyvät varauspäivän jälkeisenä päivänä kello 10.00 ellei vuokralleantaja ole toisin ilmoittanut tai asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.

Kustannukset:

Paljuparoni veloittaa sivuston kautta vuokralleantajille tehdyistä varauksista ilmoitetun kertamaksun sekä vuotuisen markkinointikustannuksen.

Sopimuksen voimassaoloaika:

Sopimus on voimassa toistaiseksi 6 kk:n molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokraajan ilmoittaman kohteen pitää olla valmiina asiakkaita varten koko myyntiajan. Kohteen huolto ja hyvä kunto on varmistettava sekä tehtävä vuokralleantajan toimesta ajoissa ennen seuraavien asiakkaiden saapumista.

Sopimuksen irtisanominen on mahdollista 6 kk:n irtisanomisajan puitteissa. Omistaja sitoutuu huolehtimaan irtisanomisajalle tulevista varauksista normaalisti.

Lataa tästä JÄSENEHDOT

*Pidätämme oikeudet muutoksiin.